REGULAMIN
 1. Sklep internetowy Smiejameble.pl działający pod adresem sklep.smiejameble.pl prowadzony jest przez:
  Alfred Śmieja Usługi Stolarskie
  ul. Luboszycka 29
  46-022 Zawada
  NIP 754 111 15 94
  REGON 160259745
  Rachunek bankowy (Alior Bank): 22 2490 0005 0000 4500 1615 7951
 2. Sklep internetowy SmiejaMeble.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Smiejameble.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz objęte są gwarancją producenta.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.Smiejameble.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 

  Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi i gabarytów towaru oraz miejsca dostawy. W przypadku odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
  - przedpłata - 100% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru,
  - zaliczka - w kwocie co najmniej 20% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru, pozostała część płatna gotówką przy dostawie towaru.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  Zamówienia należy składać w języku polskim.
  Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu sklep.smiejameble.pl, dopuszcza się również możliwość składania zamówień w formie e-mail lub telefonicznie.
  W przypadku zamówień budzących wątpliwości lub zawierających niekompletne dane, przed przyjęciem zamówienia, konsultant sklepu Smiejameble.pl powiadomi zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz zażąda korekty zamówienia.
 7. Proces przyjęcia zamówienia do realizacji składa się z trzech elementów:
  - złożenie zamówienia – dodanie do koszyka produktów, a następnie kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” powoduje, że Państwa zlecenie otrzymuje status "Zamówienie otrzymane" i zostaje przekazane do konsultanta sklepu Smiejameble.pl.

  - informacja o kosztach dostawy - konsultant sklepu Smiejameble.pl kontaktuje się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo ustalając wszystkie brakujące szczegóły związanie z Państwa zamówieniem, (koszty związane z transportem, orientacyjny termin dostawy itp.). Status zamówienia: "Informacja o kosztach dostawy".

  - potwierdzenie zamówienia przez Klienta - podjęcie przez Klienta ostatecznej decyzji o zakupie i akceptacji ustalonych warunków, potwierdzone przesłaniem zwrotnego maila do sklepu Smiejameble.pl (status zamówienia "Potwierdzone przez Klienta").
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie.
 9. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
 10. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub je zmienić do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres biuro@smiejameble.pl lub telefonicznie: 669 212 987.
  W momencie otrzymania zmiany zamówienia, Sklep Smiejameble.pl dokonuje korekty wcześniej ustalonych parametrów zamówienia i informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową.
 11. Zamówiony towar w przeważającej części dostarczamy transportem własnym sklepu Smiejameble.pl, w niektórych przypadkach za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów (po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Smiejameble.pl).
 12. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku odbioru osobistego towarów, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 13. Terminy realizacji zamówień wynoszą maksymalnie do 21 dni roboczych. Okres oczekiwania na dostawę jest zależny od stanów magazynowych. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym przedłużeniem czasu realizacji zamówienia. O terminie realizacji poinformujemy najpóźniej na dzień przed dostawą.
 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 15. Niepodjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym, że Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem zaliczki lub cała uiszczona za produkt cena może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez sklep Smiejameble.pl kosztów realizacji zamówienia.
 16. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera bądź osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 17. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
  Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.
 18. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, stosuje się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 19. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje jedynie ewentualne wady materiałowe wynikające z wady materiału. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu. Wszelkiego rodzaju reklamacje rozpatrywane są w ciągu 31 dni roboczych od ich zgłoszenia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.
 20. Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, a także zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane żadnym innym celu. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 21. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), konsument który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu.
 22. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Smiejameble.pl złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.